We wish you the happy holidays and a prosperous New Year! | Želimo Vam sretne blagdane i uspješnu Novu godinu! | Желимо Bам срећнe празнике и успешну Нову годину! | Želimo Vam sretne praznike i uspješnu Novu godinu! | Bи посакуваме среќни празници и успешнa Нова година!

WeBSEFF i ostali SEFF programi

WeBSEFF – Kreditna linija za održivu energiju za Zapadni Balkan je kreditna linija u okviru koje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbeđuje sredstva partnerskim bankama, a koje ta sredstva dalje pozajmljuju preduzećima i lokalnim samoupravama koji žele da investiraju u energetsku efikasnost i manje projekte obnovljivih izvora energije.

WeBSEFF je deo EBRD-jeve SEFF porodice (Kreditna linija za održivu energiju). Do danas, SEFF programi su obezbedili 2 milijarde evra za finansiranje projekata posredstvom više od 80 banaka učesnica programa u 20 različitih zemalja sveta.

Mapa projekata

map

Razvijen
od strane:

Finansiran
od strane:

Implementiran
od strane:

logo-ebrd logo-EU logo-e3
Bosna i Hercegovina: Hrvatska: Makedonija: Srbija:

logo-rba

logo-unicreditBIH

logo-zaba

logo-erstebank

pbz

logo-ohridskabanka

nlbtutunska

logo-bancaintesa

komercijalna-banka-logo