We wish you the happy holidays and a prosperous New Year! | Želimo Vam sretne blagdane i uspješnu Novu godinu! | Желимо Bам срећнe празнике и успешну Нову годину! | Želimo Vam sretne praznike i uspješnu Novu godinu! | Bи посакуваме среќни празници и успешнa Нова година!

WeBSEFF И SEFF

WeBSEFF- Одржллива Институција за финансирање на Западен Балкан - е финансиска институција под која Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) обезбедува кредитни линии за партнер банки во Западен Балкан кои позајмуваат на бизниси и општини кои сакаат да инвестираат во енергетска ефикасност и мали проекти за обновлива енергија.

WeBSEFF е дел од финансирањето за одржлива енергија за ЕБОР (SEFF) семејството. До денес, SEFFs има ставено на располагање 2 милијарди евра за финансирање на проекти на повеќе од 80 локални финансиски институции учеснички во 20 различни земји во светот.

Карта на проектот

map

Развиен од

Финансиран од

Имплементиран од

logo-ebrd logo-EU logo-e3
Bosnia and
Herzegovina:
Croatia: FYR
Macedonia:
Serbia:

logo-rba

logo-unicreditBIH

logo-zaba

logo-erstebank

pbz

logo-ohridskabanka

nlbtutunska

logo-bancaintesa

komercijalna-banka-logo