WeBSEFF i ostali SEFF programi

WeBSEFF - kreditna linija za održivu energiju za Zapadni Balkan – je kreditna linija koju je obezbijedila Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a koja se plasira preko lokalnih banaka učesnica koje odobravaju kreditna sredstva kompanijama i lokalnim samoupravama koje žele investirati u projekte energetske efikasnosti i manje projekte obnovljivih izvora energije.

WeBSEFF je dio EBRD-ove SEFF (Sustainable Energy Financing Facility – program financiranja održive energije) porodice. Do danas, kroz SEFFprograme obezbijeđeno je 2. milijarde EUR za finansiranje projekata uz učešće više od 80 lokalnih finansijskih institucija u 20 zemalja.

Mapa projekata

map

Razvijen
od strane:

Finansiran
od strane:

Implementiran
od strane:

logo-ebrd logo-EU logo-e3
Bosna i Hercegovina: Hrvatska: Makedonija: Srbija:

logo-rba

logo-zaba

logo-ohridskabanka

logo-bancaintesa

logo-unicreditBIH

logo-erstebank

nlbtutunska

komercijalna-banka-logo

 

pbz